Hieronder staan onze cases

Referentie

Sami Fahed, eigenaar Karim Trading:

“I worked with TEN, Janet Lebbink and Albert Hoeksma, for over two years following up on HAK’s business in Lebanon. I can say that the follow up was professional and always timely. I enjoyed working with TEN and look forward to develop other businesses in the future.”

Karim Trading is een import- en distributiebedrijf voor voedingsmiddelen en FMCG producten. Het bedrijf fungeert als agent voor diverse multinationals en distributeur van A-merken, waaronder HAK.





Distributeursmanagement voor HAK

Onze opdrachtgever HAK exporteerde al naar buurlanden, maar voor export ver over de grens ontbrak het aan tijd, capaciteit en kennis. Toch wilde men graag voet aan de grond krijgen op enkele interessante markten. Aan TEN the export network de opdracht om de export van HAK buiten Europa onder haar hoede te nemen.

Aanpak
Met HAK hebben we afspraken gemaakt over de werkwijze, het gewenste afzetgebied en de internationaal opererende klanten. Ondanks dat export geen kernactiviteit van het moederbedrijf vormt, is het belangrijk dat de exportactviteiten breed gesteund worden: van het management tot de back-office. Voor HAK hebben we alle belangrijke klanten bezocht, hun markten geanalyseerd en in samenspraak met deze partijen de toekomst-
plannen besproken. Vervolgens is besloten afscheid te nemen van de zwakkere partijen. Daar staat tegenover dat een belangrijke markt als Libanon jaar op jaar groeit en voor HAK een voorbeeldfunctie in de regio heeft.

Resultaat
Wij hebben het gehele exportmanagement voor HAK uit handen genomen. Daarbij hebben wij de business binnen een jaar significant laten groeien. Met de belangrijkste klanten zijn de businessplannen besproken en is de opgaande lijn voor de toekomst duidelijk neergezet.

P1010827

Wilt u meer uit uw exportactiviteiten halen?

neem contact met ons op