Hieronder staan onze cases

Referentie

Joost Kusters, General Manager Burger Logistic Services BV:

“Wij werken al vanaf het moment van oprichting samen met TEN en kunnen dit iedereen aanbevelen. Met een zeer gedreven en professionele werkwijze zorgt TEN voor een optimalisatieslag bij ieder bedrijf, waardoor de verkopen en revenuen toenemen. Dankzij hun uitgebreide kennis zijn Albert en Janet in staat om hun klanten feilloos te analyseren en te ondersteunen op allerlei gebieden.”

Burger Logistic Services BV biedt wereldwijd logistieke services. Het bedrijf is gespecialiseerd in het realiseren van transport op maat.

Reorganisatie exportlogistiek Leaf

Leaf heeft de afgelopen jaren diverse overnames gedaan, waardoor een complexe organisatie met een groot aantal Europese productievestigingen is ontstaan. Ondanks de heldere doelstellingen en de goede internationale strategie, liet de logistieke uitvoering te wensen over. Aan TEN de opdracht om deze exportlogistiek te optimaliseren, zodat alle internationale klanten weer optimaal bediend kunnen worden.

Aanpak
Om te beginnen maakten we een inventarisatie van alle fysieke goederenstromen, de in- en uitvoerdocumentatie en de facturatie. Na het in kaart brengen van de belangrijkste knelpunten deden we een voorstel voor een nieuwe, efficiëntere manier van werken, die integraal door het management is geaccordeerd. De implementatie behelsde een gedeeltelijke outsourcing van de logistieke dienstverlening en een andere, centraal aangestuurde, interne werkwijze. Bij de uitvoering van dit voorstel zijn ook overheidspartijen als de Kamer van Koophandel en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit betrokken.

Resultaat
Binnen een half jaar tijd zijn de ambitieuze doelstellingen gerealiseerd. De interne logistieke structuur is gewijzigd en operationeel gemaakt, zodat alle klanten de gewenste producten op tijd konden bestellen en ontvangen.

P1070588

Wilt u meer uit uw exportactiviteiten halen?

neem contact met ons op