TEN participeert in handelsmissie Denemarken

Van 11 t/m 14 november 2012 organiseerde het NEC een handelsmissie naar Denemarken. TEN was één van de deelnemende partijen. Het doel van deze missie was om enerzijds inzicht te krijgen in de Deense food sector, en anderzijds om middels een matchmaking programma partijen aan elkaar te koppelen.

TEN heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om niet alleen de actuele Deense marktsituatie te verkennen, maar ook de oversteek naar Zweden gemaakt om daar diverse retailers te bezoeken. Opvallend was het grote aandeel organic concepten die we hebben gezien. Dit marktsegment groeit, ondanks de economische recessie, gestaag door. Voor dit segment zijn dus zeker kansen te verzilveren in Scandinavië!

Wilt u meer uit uw exportactiviteiten halen?

neem contact met ons op